Agencija za nekretnine Ecohouse

Agencija za nekretnine Ecohouse
logo-portal-ecohouse
Ecohouse
Preduzeće je upisano u registrar posrednika pod rednim brojem 332!

Profil firme

Ecohouse

Početak rada privrednog društva ECOHOUSE datira od septembra 2014. godine, kada se preduzeće osniva i registruje u skladu sa važećim Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti sa sedištem u Zemunu.

Stvarni početak rada ljudi koji čine osnovu i srž našeg preduzeća vezan je za oktobar 1995.  godine, prevashodno kroz rad i angažovanje advokata Predraga Mirkovića iz Zemuna čija kancelarija je više od 20 godina specijalizovana za pružanje pravnih usluga vezanih za promet nepokretnosti.

Svoje poslovanje i rad kao posrednici u prometu nepokretnosti zasnivamo na izuzetnom poverenju koje nam ukazuju naši klijenti svih ovih godina budući da je akcenat našeg delovanja prvenstveno bio na pravnoj sigurnosti naših klijenata po čemu smo prepoznatljivi.

Osnovne usluge koje pružamo našim klijentima su:

 • prijem zahteva za prodaju ili kupovinu nepokretnosti
 • prijem zahteva za izdavanje ili uzimanje u zakup nepokretnosti
 • realna tržišna procena vrednosti nepokretnosti
 • prezentacija ponude i potražnje kroz aktuelne medije
 • pravni, ekonomski, arhitektonski i drugi saveti
 • povezivanje klijenata i pregovaranje, odnosno posredovanje u užem smislu
 • saradnja sa poslovnim bankama
 • provera isprava, pravni deo
 • izrada Predugovora i Ugovora sa overom istih i zakazivanje overe kod nadležnog Javnog beležnika
 • učestvovanje u poreskom postupku
 • uknjižba prava svojine

U svom radu oslanjamo se na individualni pristup svakom klijentu budući da je odnos svakog klijenta prema poslovima koje nam je poverio specifičan imajući u vidu komlpeksnost poslova posredovanja koji u sebi uključuju više oblasti od koji su najvažniji aspekti pravni, ekonomski i psihološki.

Bogato iskustvo, znanje i savesnost su uvek bili, jesu i biće u funkciji zaštite interesa svih učesnika u prometu nepokretnosti. Ostvarili smo izuzetno dobru saradnju sa svim Javnim beležnicima vodeći računa da je pravni aspekt u prometu nepokretnosti u našoj poslovnoj filozofiji od najvećeg značaja za naše klijente.

Uz zahvalnost svim našim dosadašnjim klijentima verujemo i nadamo se da će ozbiljnost, predanost poslu i visok stepen profesionalizma biti naša najbolja preporuka i ubuduće.

 

Ključne reči

 • agencije za nekretnine Zemun

Vaša ocena

Kvalitet
Podrška
Cena
Proizvod&Usluga
Proizvod&Usluga

Ostavite Vaš komentar