Ambulanta Beomed

Ambulanta Beomed
beomed-logo
Ambulanta BEOMED je ordinacija opšte medicine. Nalazi se na Autokomandi, ul. Vojvode Stepe 25.
Ordinacija je smeštena u ulici Vojvode Stepe 25 u neposrednoj blizini kružnog toka - Autokomanda. Pred ordinacijom je moguće stati automobilom ukoliko je pacijent teže pokretan (pošto je obezbeđeno parking mesto za navedene slučajeve). Ordinacija je smeštena u dvorišnoj kući, tako da nas do ulaza u ordinaciju s trotoara deli nekoliko stepenica. Parking mesto se u toku dana može naći u ulici Admirala Vukovića, koja se nalazi s gornje strane ordinacije i jednosmerna je u pravcu ul. Vojvode Stepe.

Profil firme

Ambulanta BEOMED

Obzirom da je ambulanta BEOMED osmišljena i kreirana kao ordinacija porodičnog lekara koja predstavlja sigurnost za Vašu porodicu ili firmu, tako i brine o psihičkom i fizičkom zdravlju cele porodice i svih zaposlenih. Ordinacija ima široki dijapazon rada, kako u ordinaciji, tako i u kućama/stanovima naših pacijenata, obezbeđujući na ovaj način neophodnu zdravstvenu zaštitu i negu pacijenata na nivou primarne zdravstvene zaštite, imajući kompletan uvid u tegobe i opšte stanje pacijenta, njegovo opšte psiho – fizičko stanje, kako u porodici, tako i na radnom mestu. Sa tako postavljenim ciljevima BEOMED je formirao svoj tim profesionalaca.
Naši pacijenti, bez obzira na starosnu dob, postojanje funkcionalne zavisnosti ili ne, stanje psihičkog ili fizičkog zdravlja, biće u mogućnosti da od tima profesionalaca BEOMED-a dobiju sve neophodne savete i medicinsku pomoć, saznaju sve o novostima u dijagnostici, terapiji ili načinu života i navikama kao i kako ih promeniti.

“VREME JE DA I VAŠA PORODICA DOBIJE PORODIČNOG LEKARA KAO CEO SVET”

Beomed svojim pacijentima pruža usluge kako u ordinaciji tako i u njihovim domovima.

NEKE OD USLUGA BEOMED-a  SU:

 • Pregled lekara

Davanje kratke informacije i saveta
Obuka veštinama i edukacija u terapijske svrhe
Propisivanje recepata
Sprovođenje administrativnih postupaka, bez pregleda i intervencije

 • Psihoterapija

Grupna i individualna psihoterapija
Podrška pacijentima sa teškom hroničnim bolestima i članovima njihovih porodica
Rešavanje svih razvojnih problema (strahovi, poremećaj navika, problemi u ponašanju, noćno mokrenje, opstipacije, histerije, navikavanje na vrtić, školu, itd.)
Problemi u ponašanju nastali posle traumatskih doživljaja (razvod roditelja, bolest i smrt bliskih članova porodice, rođenje mlađeg deteta)
Strahovi i fobije odraslih
Panični napadi

 • Rad sa pacijentima obolelilm od Alchajmerove bolesti i demencije

Pregled neuropsihijatra
Ordiniranje I kontrola terapije
Neuropsihološko testiranje
Psihološka procena

 • Psihološka i/ili neuropsihološka procena pacijenta

Psihološka procena
Priprema dokumentacije za obezbeđivanje tuđe nege I pomoći

 • Praćenje psihološkog razvoja dece

Rešavanje svih razvojnih problema (strahovi, poremećaj navika, problemi u ponašanju, noćno mokrenje, opstipacije, histerije, navikavanje na vrtić, školu, itd.)
Testiranja inteligencije
Određivanje gotovosti za polazak u školu
Sistematski psihološki pregledi dece u uzrastnoj dobi od 3, 4, 5, 6 godina
Savetovanje roditelja
Socijalni strahovi dece

 • Usluge logopeda

Dijagnostika govorno – jezičkih poremećaja
Prevencija govorno – jezičkih poremećaja
Lečenje govorno – jezičkih poremećaja

 • Sistematski pregled odraslih

Uzimanje anamnestičkih podataka
Fizikalni pregled po sistemima
Merenje telesne mase i visine i izračunavanje indeksa telesne mase
Merenje obima struka
Kod žena palpatorni pregled dojki
Kod muškaraca palpatorni pregled prostate
Digitorektalni pregled
Upućivanje specijalisti i upućivanje na laboratorijske i druga ispitivanja radi ranog otkrivanja bolesti od većeg sociomedicinskog značaja
Ocena zdravstvenog stanja i procena faktora rizika po zdravlje
Individualni zdravstveno – vaspitni rad

 • Prvi pregled odraslih radi lečenja

Uzimanje anamnestičkih podataka
Pregled po organima i sistemima u skladu sa tegobama i procenom lekara
Upućivanje na laboratorijske analize, dijagnostičke postupke, specijalističko – konsultativne preglede, bolničko lečenje po potrebi
Postavljanje radne i konačne dijagnoze, određivanje terapije, edukacija pacijenata u terapijske svrhe
Sprovođenje higijensko – epiudemiološkog nadzora u saradnji sa odgovornim zavodom za javno zdravlje

 • Ponovni (kontrolni) pregled odraslih radi lečenja

Uzimanje anamnestičkih podataka
Provera efikasnosti propisane terapije
Ciljani pregled u skladu sa tegobama i procenom lekara
Provere radne ili postavljene konačne dijagnoze
Određivanje dodatne terapije (ukoliko postoji potreba)
Edukacija pacijenata u terapijske svrhe
Upućivanje na druge dijagnostičke postupke i specijalističko – konsultativne preglede

 • Posebni pregled odraslih radi dopunske dijagnostike i daljeg lečenja

Uzimanje dijagnostičkih podataka
Pregled pri upućivanju na bolničko lečenje i operaciju ili konzilijarni pregled
Upućivanje na detaljne laboratorijske i dijagnostičke analize (biohemijha, hepatogram, brisevi, i sl. RTG i UZ preglede, NMR, CT, i sl.)

 • Sprovođenje imunizacije/vakcinacije

Uzimanje anamnestičkih podataka
Fizikalni pregled (ciljano)
Ocena zdravstvenog stanja
Vakcinacija (davanje svih vakcina u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima)
Individualni zdravstveno – vaspitni rad

 • Medikacija/lokalna injekcija/aplikacija leka

Davanje injekcije (potkožno/intramuskularno)
Davanje intravenske injekcije
Davanje infuzije
Inhalacija leka

 • Individualni zdravstveno – vaspitni rad

Preventivni savetodavni rad sa pojedincem u ambulanti ili na terenu za obolele, slabo pokretne ili nepokretne pacijente
Određivanje higijensko – dijetetskog režima
Davanje saveta telefonom ili email-om

 • Zdravstvena nega bolesnika u stanu/kući

Podrazumeva sprovođenje svih terapijskih procedura kao i u ambulanti (zdravstvena nega obolelih i nepokretnih u okviru kućnih poseta, prevencija i tretman dekubita, obrada rane, previjanje, toaleta stome, kateterizacija bešike i promena katetera, medikacija)

 • Ciljani pregledi na rano otkrivanje karcinoma dojke ili karcinoma debelog creva

 • EKG

1. Odaberite svog porodičnog lekara

Uverite se zašto su ljudi širom sveta odabrali lekara za svoju porodicu.

2. Kućna nega pacijenata

Dežurstva medicinskih sestara ili gerontodomaćica uz pacijenta,pregledi, ordiniranje terapije, zbrinjavanje hroničnih pacijenata.

3. Psihološka podrška

Geštalt psihoterapija (za decu i odrasle), rad sa pacijentima obolelim od Alchajmerove demencije, neuropsihološka procena pacijenta (MMS test, i dr).

4. Aktuelno u BEOMEDU

Logoped, sezonska vakcinacija protiv gripa, 24h dežurstva uz pacijenta, kreiranje individualnih režima ishrane (niskoproteinska dijeta)

5. Izabrani lekar Vaše firme

Druge firme su nas odbrale za čuvara zdravlja svojih zaposlenih.

NAŠ CILJ

U organizovanju BEOMED-a osnovni cilj je bio formirati modernu ordinaciju primarne zdravstvene zaštite koja će predstavljati sigurnost za sve članove porodice starije od 18 godina i koja će odgovoriti svim zahtevima svojih pacijenata i tempu modernog života današnjice.

POSETITE NAS, PITAJTE, PROVERITE

Ključne reči

 • Ambulanta
 • BEOMED
 • porodični lekar
 • opšta medicina
 • kućna nega
 • izabrani lekar
 • medicina
 • kućne posete

Vaša ocena

Kvalitet
Podrška
Cena
Proizvod&Usluga
Proizvod&Usluga

Ostavite Vaš komentar