processing

Dunav osiguranje

Dunav osiguranje
logo-portal-dunav-osiguranje
Dunav osiguranje
Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na kvalitetu radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, kvalitetne pripreme ugovora sa jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, pa sve do ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja, čineći od Kompanije značajan faktor stabilnosti.

Profil firme

Dunav osiguranje

 

KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE JE NAJVEĆA KUĆA NA TRŽIŠTU OSIGURANJA U ZEMLJI, SA TRADICIJOM DUGOM 140 GODINA.

Kao akcionarsko društvo za poslove osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i ostalih usluga u osiguranju, Dunav osiguranje je jedina kuća na domaćem tržištu registrovana za sve vrste osiguranja (više od 90 proizvoda).

Stručno znanje zaposlenih, čvrsti principi rada i poslovanja, zasnovani na kvalitetu radnih procesa, počev od pružanja informacija klijentima, kvalitetne pripreme ugovora sa jasnom definicijom najšire zaštite osiguranika, pa sve do ažurne isplate šteta u slučaju ostvarenja rizika, garanti su sigurnosti i poverenja, čineći od Kompanije značajan faktor stabilnosti.

Sva istraživanja tržišta ukazuju da je Kompanija Dunav osiguranje najjači srpski brend u osiguranju. Bez preterivanja se može reći da je Kompanija Dunav osiguranje sinonim za osiguranje u Srbiji.

Ozbiljno shvatajući svoju društvenu odgovornost, Kompanija ulaže u brojne sportske kolektive i pojedince, kulturne, naučne i umetničke projekte sa svešću da samo podrška pravim vrednostima vodi istinskom napretku.

Brzina i fleksibilnost u radu, starosna i obrazovna struktura zaposlenih, stručno usavršavanje kadrova, uvođenje novih vrsta i modusa osiguranja, kao i ono najvažnije – brza isplata šteta u realnim iznosima, obezbeđuje Kompaniji Dunav osiguranje lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja.

ZAŠTO POKLONITI POVERENJE KOMPANIJI DUNAV OSIGURANJE?

ZATO ŠTO…
…ima lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja
…zauzima vodeću poziciju u svim vidovima imovinskih osiguranja
…ima najdužu tradiciju i iskustvo u Srbiji u oblasti životnih osiguranja
…je osiguravajuća kuća sa najvećim finansijskim rezervama
…ostvaruje visok procenat u isplati naknade šteta, čak 99,6%
…u ponudi ima više od 90 proizvoda svih vrsta osiguranja
…pokriva teritoriju cele Srbije razgranatom mrežom svojih poslovnica
…spada u red društveno najodgovornijih kompanija u Srbiji
…je stabilan i pouzdan partner u vašem poslovanju

 

 

Ključne reči

  • osiguranje
  • dunav osiguranje
  • polisa osiguranja

Vaša ocena

Kvalitet
Podrška
Cena
Proizvod&Usluga
Proizvod&Usluga

Ostavite Vaš komentar