processing

IDEAL računovodstvo

ideal racunovodstvo logo
IDEAL računovodstvo
Ideal Računovodstvo je kompanija nastala krajem 2018 godine sa ciljem da firmama na teritoriji Srbije omogući digitalno poslovanje sa računovodstvenom agencijom.

Profil firme

Knjigovodstvena agencija IDEAL

Ideal Računovodstvo je kompanija nastala krajem 2018 godine sa ciljem da firmama na teritoriji Srbije omogući digitalno poslovanje sa računovodstvenom agencijom.

Misija

Misija kompanije je da firmama omogući da računovodstvenu uslugu dobiju na način na koji će omogućiti obema stranama minimalan gubitak vremena na neproduktivne poslovne aktivnosti.

Vizija

Vizija kompanije je da postane simbol digitalne računovodstvene agencije u Srbiji i regionu.

Knjigovodstvene (računovodstvene) usluge

Lako je reći da Ideal Računovodstvo kao moderna  računovodstvena  odnosno knjigovodstvena agencija u Beogradu ima za cilj da svakog dana unapredi nivo digitalizacije sopstvenih usluga, no nije tako lako zaista i opisati šta to tačno znači.

Naša strateška odluka jeste da investiramo u procese digitalizacije – odnosno u knjigovodstvene softvere u Cloud-u i softvere koji omogućavaju rad na relaciji klijent – knjigovodstvena agencija u realnom vremenu –  a to suštinski za naše klijente znači sledeće:

– kreiramo sistem razmene podataka bez obaveze da dolazite kod nas i samim tim štedite značajno vreme koje vam ostaje za porodicu, prijatelje i hobi.

– kreiramo sistem u kom možemo da vam odgovorimo na 99% pitanja odmah, a na ostalih 1% u roku od 24h. Ovo vam donosi jednu sigurnost u kojoj možete znati da imate pravog partnera koji će vam naći rešenje, a ne samo “odraditi” posao.

– eliminišemo bespotrebnu papirologiju i tako štedimo dodatno vreme i papir, čineći i dobro delo očuvanja životne sredine

Digitalizacijom do brze i efikasne računovodstvene usluge

Kao knjigovodstvena agencija u operativnom radu koristimo napredne softverske alate koji omogućavaju klijentima da u realnom vremenu znaju ključne infromacije: stanje zaliha, dugovanja/potraživanja…

No, iako investiramo u alate koji klijentima omogućavaju da dobiju kvalitetniju uslugu,  naš najveći “alat” je posvećenost ka brzom rešavanju klijentskih zahteva.

Znamo da zvuči “kliše”, ali je zaista tako.

Mogućnost da nivo usluge prilagodimo kako malim, tako  i srednjim i velikim klijentima kao i raznolikost usluge omogućavaju nam da svakom klijentu pristupimo personalizovano, odnosno da način isporuke IDEAL usluga prilagodimo željama partnera.

Pored navedenog, sam proces digitalizacije nam omogućava i to da cenu knjigovodstvenih usluga možemo takođe prilagoditi veličini svakog biznisa ponaosob.

Knjižimo na 24h

Iako zvuči poprilično “nemoguće”, praksa je pokazala da ukoliko se procesi implementiraju na pravi način i sistem postavi tako da se od izvora podataka do finalnog oblika stiže na “jedan klik”, sve je moguće. Ovakav sistem rada nam donosi IDEAL klijentima komfornost u tom smislu da externo knjigovodstvo postaje takoreći interno jer radimo nad istim podacima u realnom vremenu.

Računovodstveni servis Ideal Računovodstvo obavlja sledeće računovodstvene usluge:

Osim što knjižimo na 24h i lavovski se borimo da budete zadovoljni, u knjigovodstvenoj agenciji IDEAL pružamo i neke od strandardnih usluga:

 1. vođenje glavne knjige,
 2. analitičku evidenciju salda, konta, listinge otvorenih stavki,
 3. obračun poreza na dodatu vrednost,
 4. vođenje poreskih evidencija,
 5. popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 6. izradu završnog računa,
 7. izradu međugodišnjih bilansa,
 8. vođenje blagajne,
 9. obračun plata, socijalnih doprinosa,ugovora o delu i autorskih honorara,
 10. knjiženje maloprodaje,
 11. vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima
 12. izradu statistike finansijskih računa,
 13. vođenje platnog prometa,
 14. obračun kamata,
 15. pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica,
 16. izradu predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom,

 A da li od knjigovodstvene agencije IDEAL možemo očekivati i nešto više od pukog knjigovodstva?

Da, možete.

Pored navedenih knjigovodstvenih usluga koje obuhvata standardna računovodstvena praksa, korisnicima IDEAL računovodstvenih usluga možemo obezbediti i dodatne tipove usluga kao što su:

 1. kuriske usluge
 2. pomoć prilikom odabira softverskog rešenja
 3. pravno savetovanje
 4. posredovanje u komunikaciji  sa bankarskim sistemima
 5. priprema biznis plana
 6. posredovanje prilikom komunikacije sa javnim sektorom
Iako ove usluge ne spadaju u standardne pakete i cene računovodstvenih usluga, i njih možemo prilagoditi potrebama samog biznisa.

Vaša ocena

Kvalitet
Podrška
Cena
Proizvod&Usluga
Proizvod&Usluga

Ostavite Vaš komentar