Šta treba da uradite nakon što vaš dom zadese oštećenja izazvana prirodnim nepogodama

kuca-poplava-voda-dvoriste

Prirodne nepogode, poput poplava, zemljotresa, grada ili požara, mogu neočekivano i ozbiljno oštetiti vaš dom, ostavljajući vas suočenim s izazovima obnavljanja i popravka. 

Kada se suočite s takvim nesrećama, ključno je da znate kako pravilno reagovati kako biste brzo i efikasno obnovili svoj dom i vratili normalnost u svoj život. 

U ovom članku ćemo istražiti korake koje treba preduzeti nakon što vaš dom pretrpi štetu izazvanu prirodnim nepogodama.

Procena štete

Prvi korak nakon što vaš dom zadese oštećenja izazvana prirodnim nepogodama je procena štete. Ovo je važno kako biste mogli utvrditi opseg oštećenja i planirati popravke. Evo nekoliko koraka koje trebate poduzeti prilikom procene štete:

 • Angažujte stručnjake: Ako je šteta značajna ili kompleksna, razmatranje opcije da se angažuje advokat za naknadu štete je sigurno idealno u ovom trenutku kako bi sam proces naplate osiguranja lakše i brže tekao. 
 • Fotografisanje: Fotografišite sve oštećene delove doma kako biste imali dokumentaciju za osiguranje i popravke. Fotografije će vam pomoći u procesu prijavljivanja štete i naplati odštete.
 • Prijavite štetu osiguravajućem društvu: Odmah prijavite štetu svom osiguravajućem društvu. Dajte im sve relevantne informacije o šteti i pružite im fotografije kao dokaz. Sledite njihove upute i zahteve kako biste osigurali brzu obradu vašeg zahteva.

Važno je imati strpljenja i biti uporan u čitavom procesu. Obratite se stručnjacima i pratite njihove savete kako biste osigurali temeljno obnavljanje vašeg doma. 

vatrogasac-crevo-gasi-pozar-kuca

Popravka i sanacija štete

Kada se suočite sa oštećenjima izazvanim prirodnim nepogodama, prvi korak je da popravite štetu. Ovo može uključivati popravke na zidovima, podovima, krovu, električnim instalacijama i drugim delovima doma koji su oštećeni. Evo nekoliko koraka koje trebate preduzeti prilikom popravke štete:

 • Angažujte stručnjake: Ako je šteta ozbiljna ili kompleksna, najbolje je angažovati stručnjake za popravku. Oni imaju znanje i iskustvo potrebno za obavljanje popravki na pravilan način. Pronađite pouzdane izvođače radova i dogovorite se o vremenskom okviru i troškovima popravke.
 • Nabavite materijale: Pre popravke, nabavite sve potrebne materijale i alate. Ovo može uključivati boje, građevinski materijal, alate za popravku i ostale potrepštine. Obratite pažnju da nabavite visokokvalitetne materijale kako biste osigurali trajnost popravke.
 • Organizujte radove: Koordinirajte izvođačima radova kako biste dogovorili raspored popravki. Obezbedite da imate dovoljno vremena za izvršenje popravki i da se radovi izvode u skladu sa vašim potrebama.
 • Pratite napredak: Redovno pratite napredak radova kako biste bili sigurni da se popravke izvode ispravno. Komunicirajte sa izvođačima radova i informišite se o napretku. Ako primetite bilo kakve probleme ili nedostatke, odmah ih prijavite i zatražite ispravke.
 • Završni radovi: Nakon što su popravke završene, obavite završne radove kako biste vratili dom u normalno stanje. Ovo može uključivati farbanje zidova, varenje metalnih pukotina, postavljanje podnih obloga, čišćenje i uređenje doma. Pazite da sve bude čisto, uredno i sigurno pre nego što se vratite u svoj dom.

Nakon što ste popravili oštećenja, važno je razmotriti preventivne mere kako biste smanjili rizik od budućih šteta izazvanih prirodnim nepogodama. Obratite se stručnjacima za savete i smernice o tome kako najbolje zaštititi svoj dom od prirodnih nepogoda. 

Prevencija od budućih nepogoda

Nakon što su popravke završene, važno je preduzeti korake kako biste sprečili buduće štete izazvane prirodnim nepogodama. Evo nekoliko mera koje možete preduzeti:

 • Instalirajte sistem za zaštitu od poplava: Ako je vaš dom podložan poplavama, razmislite o instaliranju sistema za zaštitu od poplava. To može uključivati postavljanje ivičnjaka za vrata i prozore, električne utičnice i prekidače na visinu koja  nije u opasnosti od poplava, te postavljanje odvodnih sistema kako bi se sprečio prodor vode u dom. Ovo je posebno važno ako živite u području koje je često izloženo poplavama.
 • Ojačajte strukturu doma: Ako živite u području koje je često pogođeno zemljotresima, razmislite o ojačavanju strukture svog doma. To može uključivati dodatno armiranje zidova, temelja i krova kako bi se smanjila mogućnost oštećenja tokom udara.
 • Redovno održavajte dom: Redovno održavanje doma može pomoći u sprečavanju budućih šteta. Sanirajte pukotine i druga oštećenja na krovu, očistite odvodne kanale i oluke kako bi se sprečilo zadržavanje vode, te proveravajte stanje cevi i instalacija kako biste sprečili curenje vode ili požar.
 • Osiguranje doma: Osiguranje doma je važan korak u zaštiti od budućih šteta izazvanih prirodnim nepogodama. Proverite svoju polisu osiguranja i osigurajte se da pokriva sve potencijalne rizike koji su karakteristični za vaše područje. 
 • Edukujte se o sigurnosnim merama: Edukacija o sigurnosnim merama može vam pomoći da se pripremite za prirodne nepogode i smanjite rizik od štete. Informišite se o postupcima evakuacije u slučaju poplava ili požara, naučite kako pravilno gasiti požar i imajte plan evakuacije u slučaju zemljotresa.

Prevencije u slučaju budućih šteta je ključno za očuvanje sigurnosti vašeg doma i smanjenje rizika od dodatnih oštećenja. Preduzimanje ovih mera može vam pomoći da se osećate sigurnije i spremnije u slučaju prirodnih nepogoda. Važno je biti proaktivan i brinuti se o sigurnosti vašeg doma.