Posts

nanotehnologija

Primena nanotehnologije u estetskoj hirurgij

Nanotehnologija je interdisciplinarna oblast nauke i tehnologije koja se bavi manipulacijom materijala i uređaja na nanoskopskom nivou, to jest na veličinama od nekoliko nanometara do nekoliko stotina nanometara. Možete zamisliti kolike…