Kako zaštititi decu u osnovnim i srednjim školama?

skola-ucionica-nasilje

Poslednjih godina vršnjačko nasilje u osnovnim i srednjim školama je uzelo maha. Pod vršnjačkim nasiljem se pored fizičkog nasilja podrazumeva i verbalno nasilje koje podjednako, ako ne i više, može da utiče na mentalno zdravlje dece.

Iako je vršnjačko nasilje nemoguće u potpunosti iskoreniti, postoje mere koje mogu uticati na smanjenje nasilja u prostorima škole – školskom dvorištu, hodnicima i učionicama.

Ukoliko vas interesuje na koje sve načine se može uticati na trenutno stanje i smanjiti nasilje među učenicima, nastavite sa čitanjem ovog teksta.

skola-video-kamera-nadzor

#1 Video nadzor kao mera prevencije nasilja među vršnjacima

  1. vek sa sobom je doneo razvoj tehnologije i dostupnost uređaja za zaštitu, snimanje i video nadzor. Iako je ovaj vid zaštite karakterističan za privatne posede i poslovne prostore, sve je češće njihovo uvođenje u obrazovne ustanove.

Sa obzirom da je dostupan svima, njegova postavka ne zahteva puno vremena, a koristi koje donosi su višestruke, sve je veća tražnja za ovim vidom zaštite pa je zastupljena i online prodaja video nadzor sistema

Kako video nadzor utiče na učenike?

Pored toga što će zabeležiti nasilje među učenicima osnovnih i srednjih škola na osnovu koga će prosvetni radnici preduzeti sve neophodne mere kako se ne bi ponovilo, video nadzor ima i psihološki efekat na učenike.

Samo znanje da će nasilje biti zabeleženo i da će postojati dokaz na osnovu koga će nasilnik biti kažnjen za svoje postupke, destimuliše i odvraća nasilnika i umanjuje verovatnoću da će se nasilje dogoditi u školskim prostorijama.

Ovo je zato što veliki broj nasilnika uznemirava druge kada zna da ne može biti uhvaćen, međutim postojanje video nadzora koji pokriva sve prostorije unutar škole, kao i školsko dvorište, utiče na to da on od nasija u najvećem broju slučaja odustane.

Koga sve štiti video nadzor?

Video nadzor osim što štiti učenike od druge dece, istovremeno štiti i učenike od profesora, kao i profesore od pojedinih učenika.

Nažalost, svedok smo diskriminaciji učenika od strane profesora, pa na ovaj način učenik je zaštićen i za vreme trajanja nastave, a ukoliko se ispostavi da diskriminacija zaista postoji, škola na osnovu detaljne analize i tumačenja video snimaka školskih časova može da preduzme konkretne i opravdane mere.

Takođe, pojedini učenici vrše verbalno nasilje nad profesorima, koje je gotovo nemoguće dokazati, pa video nadzor predstavlja i važan aspekt zaštite prosvetnih radnika.

Veliki problem današnje omladine predstavlja dostupnost narkotika na svakom koraku. Iako prodavanje narkotika u školskim dvorištima nije glavno mesto za nabavku ovih supstanci, veoma često se dešava da se razmena obavlja baš u prostorima škole. 

Postavljanjem video kamera koje pokrivaju celokupno školsko dvorište, svakako smanjuje šansu da se na teritoriji škole obavljaju ilegalne razmene, a ukoliko budu zabeležene, uz postojanje dokaza mogu da reaguju policija i ostali organi zaduženi za to.

Takođe, postavljanjem video nadzora štiti se i školska imovina od provale, krađa i vandalizma, bilo da su u pitanju učenici ili nepoznate osobe.

Oprečna mišljena o video nadzoru u obrazovnim ustanovama

Iako su prednosti video nadzora u osnovnim i srednjim školama evidentne, određeni pojedinci smatraju da je to zadiranje u privatnost kako učenika tako i profesora, i da se kosi sa svim moralnim načelima.

Pojedini prosvetni radnici su se izjasnili da ne mogu da vode nastavu pod pritiskom da ih neko posmatra, kao i da pojedini segmenti nastave mogu biti izvučeni iz konteksta i zloupotrebljeni.

Međutim, druga strana se slaže za uvođenje ove mere zaštite i kaže da se prilikom održavanja nastave oseća sigurno i bezbedno. Celokupan utisak je da podaci pokazuju da video nadzor ima više koristi nego štete.

Vršnjačko nasilje i nasilničko ponašanje je znatno manje u onim školama koje imaju instalirane video kamere u odnosu na one škole koje ovaj vid zaštite ne poseduju.

#2 Obezbeđenje – dodatna zaštita angažovanjem fizičkih lica

Kako video nadzor nije dovoljna zaštita neophodno je i angažovanje fizičkog obezbeđenja koji za vreme održavanja nastave i velikih odmora dežura u obrazovnim ustanovama.

On mora da utvrdi identitet svake osobe koja ulazi ili izlazi u školu uvidom u ličnu kartu osobe i onemogući ulaz onima koji nemaju ovlašćenje za to. Postoji čitav niz pravila koji se nalazi u Zakonu o privatnom obezbeđenju, koje on mora da poštuje i na osnovu njega obavlja svoj posao.

Cilj uvođenja video nadzora i fizičkog obezbeđenja u obrazovne ustanove je da se deluje proaktivno i smanji i spreči bilo koji vid nasilja i nedozvoljenog ponašanja. Nadamo se da smo vas ovim tekstom informisali o aktuelnim problemima koji su prisutni u osnovnim i srednjim školama u našoj zemlji i zemljama regiona, kao i o načinima na koji se oni mogu regulisati.